Bir çocuğa şiddetin her yönden olabileceği gibi psikolojik etkileri de olur. Çocuklar, hayatı başta ebeveynleri olmak üzere çevresini izleyerek öğrenir. Dolayısıyla insanlar karakterindeki temel yapı taşlarını çocuklukta oluşturmaya başlarlar.

Maruz kalarak veya izleyerek de olsa şiddetin çocuğa psikolojik etkileri başta; depresyon, kişilik bozukluğu, kaygı bozukluğu ve uyuşturucu kullanımı gibi büyük şekilde tesir eder. Dolayısıyla bir çocuğun şiddetten tamamen bağımsız bir şekilde büyümesi gerekir. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda bu durum çocuklar için daha büyük sorunlar doğurur.

Şiddet Gören Çocuğun Çevresine Etkileri Nelerdir?

Bu şiddetten bir çocuk etkilendiği takdirde kaçınılmaz olarak o çocuk da çevresini bu şekilde etkileyecektir. Başta belirttiğimiz gibi çocuklar çevresini izleyerek öğrenir. Eğer bir çocuğun şiddetle yakından veya uzaktan ilişkisi olursa (şiddet sonrası vücutta oluşan belirtiler veya bağırışmalar da olmak üzere) bu çocukların şiddeti bir iletişim biçimi olarak öğrenmesine yol açabilir.

Sonuç olarak çocukların akranlarına karşı da şiddet göstermesi olasıdır. Aynı şekilde bu çocuğun diğer çocuklardan ayrıldığını görmek de şaşırtıcı bir sonuç olmayacaktır. Kısacası şiddetin en düşük frekansı bile çocuğu ani bir şekilde etkilemekte yeterlidir.

Çocuğa Karşı Ebeveynin Görevleri Nelerdir?

Çocuğun ilk rol modeli ailesi yani ebeveynleridir. Dolayısıyla ebevynin bu konudaki görevi çocuğun psikolojisi hakkında belirleyicidir.

Ebeveyn çocuğu disipline etmek için zorlanabilir. Bu durumda istemsiz olarak öfke de besleyebilir. Ancak bu şekilde bir davranış çözüm yolu olmanın aksine sorunu daha da büyütmekten başka hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla çocuğun hâli hazırda öfkeli durumunun şiddete daha fazla meyletmesi sağlanır.

Ebeveyn, karşısında bir çocuk olduğunu unutmamalı ve çocuğa karşı açıklayıcı cümlelerle hitap etmelidir. Ayrıca çocuğu odak alarak değil, yanlış olan davranışıyla ilgili bir bilgilendirme yapmak gerekir. Sonuç olarak çocuğa karşı iletişimde öfke ve şiddettin yerini anlayış ve nezaket almalıdır.

Aile içindeki ve çevresindeki şiddete olduğa kadar çocuklar, medyada yer alan şiddet içerikli yayınlara da duyarlıdır. Bunun için ebeveynin üzerine düşen bir diğer görev, çocuğun izlediği yayınları ve sosyal medya kullanımını dikkatle takip etmesi gerekir. Bunun yanında sakıncalı olabilecek içeriklerden korumalıdır. Bu gözlem doğrultusunda gerekirse çocuğun takip ettiği yayınları da ebevyen takip etmelidir.

Şiddet Gören Çocuğun Belirtileri

Eğer şiddetin çocuğa psikolojik etkileri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu belirtiler sizi yeterince tatmin edecektir.

  • Konsantrasyon problemleri
  • Özgüvensizlik
  • Uyku düzensizliği ve kabuslar görmek,
  • Sinirli bir iletişim biçimi
  • İntihara meyletme
  • Kaygı bozuklukları
  • Korku ve çok fazla irkilme,
  • Dil gelişiminde sorunlar
  • Sosyal çevresinde yani arkadaşlarında iliteşim sorunları

Bu tür sorunları olan çocukların şiddet görmüş olma ihtimali oldukça fazladır.