İnternet bağımlılığı, internetin hayatımıza getirdiği kolaylıkların haricinde beraberinde getirdiği bir sorundur. Literatüre bir hastalık olarak henüz girmese de böyle bir tanım çok zaman da almayacaktır.

İnternet bağımlılığını oluşturan temel faktör ise internette geçirilen zaman değil, internetin tercih edildiği zamandır. Yani, gündelik hayattaki sorumluluklarımızı aksatıp internette zaman geçiriyorsak bir bağımlılıktan söz edebiliriz.

İnternet Bağımlılığı Belirtileri Nelerdir?

Bu sorunun tanı ölçütlerini ilk kez belirleyen Young’dur. Ünlü psikolog Kimberly Young bu alanda “Young İnternet Bağımlılığı Testi”ni oluşturmuştur. Onun belirlediği ölçütler ise şu şekildedir:

 • İnterneti aşırı düşünmek: İnternetin zihninizi aşırı meşgul etmesi, internette yapılacak aktiviteleri hayal etme ve planlamadan oluşur.
 • Tatmin olmak için gittikçe internette daha fazla vakit geçirmek
 • İnternet kullanımını azaltma ya da sınırlama gibi kontrol etmek için başarısız girişimlerde bulunmak
 • İnternete erişimin kesilmesi veya geçirilen sürenin azalması sonucu huzursuz veya kızgın olmak
 • Başlangıçta planlanan sürenin daha fazlasını internette geçirme: “5 dakika bakıp çıkarım” gibi düşünüp girilen internette 30 dakika gibi sürelerin harcanması şeklinde örnekler verilebilir.
 • Sosyal çevrede sorunlar yaşamak, iş ve arkadaş çevresindeki fırsatları kaçırmak
 • İnternette geçirilen sürenin söylenmesi konusunda dürüst olmamak
 • İnterneti hissedilen olumsuz duygulardan kaçmak için bir yol olarak görmek

İnternet Bağımlılığı Nedir?

Bu bağımlılık terim olarak ilk kez 1996’da Goldberg tarafından ortaya atılmıştır. Bağımlılık kavramı daha çok alkol, sigara vb. maddeler için kullanılsa da alışveriş, egezersiz ve yemek yemek gibi bağımlılıklar da söz konusu olabilmektedir.

İnternete karşı aşırı düşkünlüğün önüne geçilemeyen bu durumda da bağımlılığın ana bileșenleri olan fiziksel ve psikolojik bağımlılık belirtilerini gösterirler. Bu belirtiler şu şekildedir:

 • Zihinsel meșguliyet
 • Duygudurum değișkenliği
 • Tolerans
 • Yoksunluk
 • Kișilerarası çatıșma
 • Tekrarlama

Dolayısıyla teknolojik bağımlılıklar içinde yer alan internet bağımlılığı da çağımızın önüne geçilmesi gereken sorunlarından biridir. Bu konuda destek almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.