Blog Fullwidth

Stresle Başetme Yöntemleri

Stres teriminin tarihine bakıldığında fizikçi Thomas Young’ın 18. Yüzyılda yaptığı stres tanımı dikkat çekmektedir.  Young’a göre stres; maddenin kendi içinde olan bir güç ya da dirençtir. Madde, kendi üzerinde uygulanan dış güce kendi direnci oranında bir tepki gösterir. Elastik kütle, bir …

Read More

Ergenlik Döneminde Yeme Bozuklukları

Son yıllarda tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan yeme bozuklukları, kişinin yemekle ilgili duygu ve düşünceleriyle birlikte yeme davranışında meydana gelen bozulmalarla ortaya çıkan psikiyatrik bir hastalık grubudur. Yeme bozuklukları anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu olmak üzere …

Read More

Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

“Nedir bu uzmanların bu oyuna düşkünlüğü? Her zaman verdikleri tavsiye: Çocuğunuzla oynayın; iyi de, oyna, oyna, oyna… Bitmiyor ki.” “Çocuğunuzla oynayın, dedi, pedagog ama ben oynamayı sevmiyorum ki…” “Oyun, oyun, oyun, başka bir şey yok dünyasında. Ne sorumluluk ne ödev …

Read More