Uzman Klinik Psikolog Şeyma Berkil, Psikoloji lisansını İzmir Üniversitesi’nde 2014 yılında tamamlamıştır. 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını onur öğrencisi olarak tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını Yrd. Doç. Dr. Barış Ünsalver danışmanlığında yürüttüğü “Ergenlerde ve Ergen Ebeveynlerinde Problemli Telefon Kullanımını Yordayan Etmenler” konulu tez çalışması ile almıştır.

Klinik stajlarını Özel Nöron Psikiyatri Dal Merkezi’nde ve NP İstanbul Hastanesinde tamamlamıştır. Lisans ve Yüksek lisans eğitimi boyunca alanı ile ilgili birçok kongreye katılmıştır. Ayrıca aralarında, Aletha Solter, Lawrence Cohen, Dr. Gail Dines, gibi dünyaca ünlü birçok uzmanın yer aldığı atölyeye ve seminerlere katılmıştır. Prof. Dr. Kemal Sayar’ında aralarında yer aldığı birçok uzmanla söyleşi düzenlemiştir. Aile ve Çocuk ile ilgili birçok seminer programı düzenlemiştir ve birçok Eğitim Programında konuşmacı olarak yer almıştır. İki sene boyunca kendi hazırladığı ve sunduğu “Çocuklarla İletişim Sanatı” isimli radyo programı ile Yıldız Fm’de programcı olarak yer almıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme), Psikoloji İstanbul’dan Gottman Çift Terapisi Eğitimini, Doç. Dr. Nevin Dölek’ten Çözüm Odaklı Terapileri ve Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimlerini, Dr.Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi Eğitimini almıştır. Ayrıca 450 saat Aile Danışmanlığı Eğitimini ve Objektif Testler Eğitimini de tamamlamıştır.

2014 yılından bu yana çalışma hayatında olan Berkil, aynı zamanda özel eğitim kurumlarında psikolog ve eğitim yöneticisi olarak olarak görev almıştır. Çocuklarla ve ailelerle çalışmalarını sürdüren Şeyma Berkil, eş zamanlı olarak ergenlerle, çiftlerle ve yetişkinlerle de çalışmaktadır. Berkil, Gottman Çift Terapisini, EMDR, Çocuk- Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, gibi farklı ekol ve teknikleri eklektik bir biçimde kullanarak klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

EMDR Derneği üyesidir.