MEFA Psikoloji kurucularından olan Uzm. Kln. Psk. Fatmanur Yenigün, 2008 yılında ÖSYM başarı bursu ile İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Onur derecesiyle lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2013 yılında Trakya Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi aldı. Bu eğitimi boyunca sınav dönemindeki gençler ile çalıştı.

2014 yılında başladığı Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirdi. Uzmanlığını Uzm Dr Alptekin Çetin danışmanlığında yürüttüğü “Ergenlik Döneminde Algılanan Anne Baba Tutumlarının Bireyin Ruhsal Durumları Ve Akran İlişkileri Üzerindeki Etkileri” konulu tez çalışması ile aldı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, NP Beyin Hastanesi, Edirne Devlet Hastanesi’nde stajlarını tamamladı. Bir süre özel bir okulda psikolojik danışman olarak çalıştı.

Davrnanış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme), Uzm Dr Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi, Dr Emel Stroup’tan Beck Yönelimli Kognitif Terapi ekollerinin eğitimlerini; Prof Dr Medaim Yanık’tan Disosyatif Kimlik Bozukluğu Tanı ve Tedavisi, Uzm Dr Sema Yeşilyurt Lapçin’den Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Dr Hakan Ertufan’dan Ölüm ve Yas Terapisi, Hasta ve Yakını Psikolojisi eğitimlerini aldı. Bunların yanında alanı ile ilgili birçok kongre, sempozyum ve atölyelere katıldı, gönüllü projelerde yer aldı.

MOXO Dikkat Testi, Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulamaktadır. Terapilerinde EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi ekollerini kullanmaktadır. MEFA Psikoloji’de genç ve yetişkinler ile çalışmaktadır.
Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.